Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Zegar biologiczny


Autor: prof. dr hab. Marian H Lewandowski, Uniwersytet Jagieloński


Zobacz także

Literatura uzupełniająca

Foster RG, Kreitzman L (2004) Rhythms of life. The biological clocks that control the daily lives of every living thing. Yale University Press, New Haven and London.

Golombeck DA, Rosenstein RE (2010) Physiology of Circadian Entrainment Physiol Rev 90: 1063–1102, 2010; DOI: 10.1152/physrev.00009.2009.

Lewandowski MH (1999) Zegar biologiczny u ssaków: struktura i funkcja. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 53, 3, s:405-422.

Lewandowski MH (2001) Wpływ układów niespecyficznych mózgowia na mechanizm zegara biologicznego ssaków. Kolokwia Psychologiczne nr 9: Umysł i zachowanie. Z perspektywy psychologii i innych nauk. Instytut Psychologii PAN. Warszawa, s: 30-43.

Lewandowski MH (2008) A Nonspecific System Provides Nonphotic Information for the Biological Clock. W: Visual Transduction and Non-Visual Light Perception. Humana Press, a part of Springer Science+Business Media, LLC, s: 465-480.

Lewandowski MH (2010) Biologiczne mechanizmy percepcji i transdukcji sygnałów czasowych (temporalnych) przez organizmy żywe. W: Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Polska. s: 23-44.

Morin LP, Allen CN (2006) The circadian visual system, 2005 Brain Research Reviews Vol.51: 1-60.

Refinetti R (2006) Circadian physiology. Roberto Refinetti 2nd ed. CRC Press Taylor & Francis Group. LLC pp.700. Dostępne: http: www.circadian.org/book