Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

XI Konferencja Elektrofizjiologiczna

Print Friendly, PDF & Email

Już wkrótce XI Konferencja Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne,

Gdzie – w Warszawie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Kiedy – 25-26.05.2018

Warto zapanować dłuższy pobyt i przyjechać do Warszawy dzień wcześniej – na sympozjum Neurons in Action (24.05.2018).