Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

WEKTOR WIRUSOWY

Print Friendly, PDF & Email

Wektor wirusowy (ang. viral vector) – zmieniona cząstka wirusa, stosowana jako nośnik genów, wprowadzanych do komórek i tkanek, w celu zastąpienia wadliwego genu lub wzbogacenia genomu w przenoszony gen (transgenizacja). Aby cząstka wirusa była bezpieczna w użyciu, pozbawia się ją zdolności do namnażania się lub modyfikuje tak, by np. zachowała zdolność atakowania i niszczenia komórek nowotworowych, nie uszkadzając komórek zdrowych.

Wektory wirusowe muszą cechować się tolerancją obcych genów i cechuje dużą wydajnością infekcji. Spośród stosowanych nośników do transferu genów największe szanse na wprowadzenie ich do kliniki w celu leczenia chorób układu nerwowego mają wektory AAV. Są one nie tylko skuteczne, ale również wyjątkowo bezpieczne klinicznie – ponieważ przeważnie nie integrują się z genomem komórki gospodarza (pozostają w stanie pozachromosomalnym), ich kancerogenny potencjał jest niski. Wektory AAV, po wprowadzeniu do ośrodkowego układu nerwowego, wywołują słabą lub nie wywołują żadnej reakcji układu odpornościowego.