Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Tydzień Mózgu

Print Friendly, PDF & Email

Tydzień Mózgu to cykl imprez odbywających się na całym świecie corocznie w drugim tygodniu marca poświęconych szerzeniu wiedzy o mózgu i o badaniach układu nerwowego.

W Polsce imprezy Tygodnia Mózgu organizowane są od kilkunastu lat w wiodących ośrodkach akademickich, a wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN, Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, FENS oraz lokalne polskie jednostki naukowe. Mają one na celu popularyzację wiedzy o mózgu, o jego działaniu w normie i patologii. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady, które pełnią funkcję edukacyjną, mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego i najnowszych osiągnięć w zakresie procesów naprawczych tego układu.

W tym roku imprezy Tygodnia Mózgu odbywały się w marcu m. in. w Krakowie,  Łodzi,  Poznaniu,  „Mózgi – mózgom” w Warszawie, Dni Mózgu w Trójmieście,  Wrocławskie Dni Mózgu,