Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Synchronizacja

Print Friendly, PDF & Email

Synchronizacja (ang. synchronization) – wspólna aktywność neuronów. Synchronizacja może wynikać z: (i) wspólnego wejścia anatomicznego; (ii) wspólnego bodźca; (iii) wzajemnego pobudzania (samoorganizacja obwodów funkcjonalnych Hebba).

W analizie korelacji aktywności iglicowej (potencjałów czynościowych) neuronów synchronizacja charakteryzuje się wysokim szczytem kroskorelogramu. Szczyt kroskorelogramu w zerze oznacza jednoczasową aktywność badanych komórek; jego przesunięcie względem zera oznacza opóźnienie jednej aktywności względem drugiej. Dodatkowe szczyty korelogramu wskazują na synchronizację wymuszoną przez oscylację a odległość szczytu od zera – przesunięcie fazowe względem tej oscylacji.