Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Somatotopia

Print Friendly, PDF & Email

Somatotopia – topograficzne odwzorowanie układu ciała w obrębie czuciowych i ruchowych struktur mózgu. Reprezentacje w korze mózgu człowieka zwyczajowo określa się zdrobniałym mianem ludzika (homunculus) czuciowego lub ruchowego.

Proporcja poszczególnych części ciała w obrębie reprezentacji w mózgu związana jest z liczbą receptorów czuciowych lub liczbą stawów i mięśni danej części ciała. Człowieczek czuciowy i ruchowy maja np. bardzo duże dłonie i usta. Związane jest to z ich wrażliwością na dotyk oraz możliwością wykonywania złożonych precyzyjnych ruchów (w przypadku ust są to ruchy związane z mową).