Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Sieć uwagowa grzebietowa

Print Friendly, PDF & Email

Uwaga to proces, za pomocą którego mózg dokonuje selekcji informacji.

Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) jest zaangażowana w wolicjonalne kierowanie i utrzymywanie uwagi zgodnie z wewnętrznymi motywacjami zależnymi od subiektywnych celów i intencji osobnika (procesy „z góry na dół”).

Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) składa się z przedniego pola wzrokowego (frontal eye field, FEF) i bruzdy śródciemieniowej (intraparietal sulcus, IPS)