Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Postępy w terapii osób sparaliżowanych !

Print Friendly, PDF & Email

Jedna z dróg terapeutycznych w przypadku oósb sparaliżowanych to rozwój interfejsów mózg-komputer (brain-computer interface, BCI) i mózg-maszyna (brain machine interface, BMI). Ich zadaniem jest rejestracja i bieżąca analiza sygnału z mózgu, tak aby zamienić go na sygnały sterujące komputerem lub robotem. Dzięki temu osoba sparaliżonana może „za pomocą myśli” np. pisać tekst na komputerze (http://braintech.pl/pisak/ ), kierować wózkiem inwalidzkim czy ramieniem robota sięgającego po kubek z piciem… (https://www.youtube.com/watch?v=w83MHZokkEA).

A może pominąć w tym układzie maszynę i sygnał z mózgu wysłać do ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego ?

Zewnątrzoponowe stymulacje elektryczne rdzenia stosowano w terapii bólu (np. https://sharing.mayoclinic.org/2016/10/24/stimulating-activities-after-back-surgery/) a od kilku lat prowadzone są testy zastosowania stymulacji w terapii uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Skuteczość takiego podejścia wykazano w badaniach z udziałem zwierząt (w Center for Neuroprosthetic and Brain Mind Institute of the Life Science School w Lozannie  (EPFL), https://courtine-lab.epfl.ch) a próby z udziałem sparaliżowanych pacjentów prowadzone sa w Kentucky Spinal Cord Injury Research Center Uniwersytetu w Louisville, na Uniwersytecie Kalifornijskim i w Mayo Clinic.

https://victoryoverparalysis.org/research/translational-research/epidural-stim-pgm/
https://www.youtube.com/watch?v=wGGP_xO6E-A
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1803588
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/spinal-cord-stimulation-physical-therapy-help-paralyzed-man-stand-walk-with-assistance/
https://www.youtube.com/watch?v=MQ6ggOdQz2k
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0175-7