Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Oscylacje

Print Friendly, PDF & Email

Oscylacje – proces okresowy lub nieokresowy (od regularnie sinusoidalnego do chaotycznego). Oscylacje aktywności neuronalnej zawierają się między tymi ekstremami i zawierają okresy o dużej (paczki) i małej aktywności neuronalnej (co objawia się autokorelogramami z bocznymi szczytami). Oscylacje te występują często w zakresie wyróżnionych pasm częstotliwości (delta < 4 Hz; theta 4-7 Hz; alfa 8-12 Hz; µ 12-15 Hz, beta 15-30 Hz; niska gamma 30-60 Hz; wysoka gamma 60-90 Hz; „ripples” ~200Hz). Częstotliwość, moc, długość i regularność tych oscylacji zależy od stanów mózgu (sen, wzbudzenie, uwaga) i rodzaju stymulacji.