Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Neuroplastyczność

Print Friendly, PDF & Email

Neuroplastyczność – plastyczność neuronalna, plastyczność układu nerwowego – zdolność układu nerwowego  do zmian strukturalnych i funkcjonalnych pod wpływem stymulacji, doświadczenia, przetwarzanej informacji lub zmian w środowisku zewnętrznym, a także pod wpływem zmian w układzie nerwowym.  Neuroplastyczność stanowi podłoże dla takich zjawisk, jak uczenie się, pamięć, zmiany rozwojowe, zmiany kompensacyjne po uszkodzeniach układu nerwowego.