Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Neuron

Print Friendly, PDF & Email

Komórka nerwowa – podstawowa jednostka układu nerwowego. Neuron składa się z ciała komórki i wypustek: dendrytów i (zazwyczaj jednego) aksonu, który czasem tworzący odgałęzienia (kolaterale). Pobudzenie neuronu powoduje gwałtowną zmianę potencjału błonowego, zwaną potencjałem czynnościowym (iglicą), rozchodzącą się wzdłuż aksonu, od ciała komórki do zakończeń drzewka aksonowego.