Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Neuron wstawkowy, interneuron

Print Friendly, PDF & Email

Neuron wstawkowy, interneuron (ang. interneuron) – neuron lokalny, którego akson nie wychodzi poza obręb jednej struktury.
Słowo interneuron niesłusznie bywa traktowane jako określenie neuronu o charakterze hamulcowym. Nie wszystkie z neuronów wstawkowych to neurony hamulcowe (GABAergiczne), niektóre wydzielają kwas glutaminowy lub acetylocholinę. Nie wszystkie neurony wydzielające neurotransmiter GABA to interneurony – niektóre mają charakter projekcyjny.