Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Napoleon Nikodem Cybulski – założyciel krakowskiej szkoły fizjologii


Autor: mgr Jacek Wróbel


Zobacz także

Beck Adolf (1910), Napoleon Cybulski. Lwów. Austro-Węgry.

Beck Adolf, Cybulski Napoleon (1915). Fizyologia człowieka. Warszawa. Rosja.

Wrzosek Adam (1952), Stanowisko Napoleona Cybulskiego w dziejach fizjologii. Kraków. Polska.

Machnik Beata (2001), Adrenalina Napoleona. Forum Akademickie 1/2001. Dostępne: http://www.forumakad.pl/archiwum/2001/01/artykuly/21-gwiazdy_i_meteory.htm