Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Lista wydanych numerów czasopisma internetowego Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki:

Rok 2014

Wydanie 1. numer 1.:

Waleszczyk WJ, Kublik E (2014) Czasopismo Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):1;

Kossut M (2014) Plastyczność mózgu. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):2;

Paluch K (2014) Neurofeedback – wprowadzenie. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):3;

Lewandowski MH (2014) Zegar biologiczny. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):4;

Wróbel J i Wróbel A (2014). Jerzy Konorski – twórca polskiej szkoły neurofizjologicznej. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):5.  Artykuł przedrukowany za zgodą autora z Gazety o Padaczce nr xx wydanej z grantu naukowego Sanofi;

Wróbel J i Wróbel A (2014) Adolf Beck – współodkrywca elektroencefalografii. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):6.   Artykuł przedrukowany za zgodą autora z Gazety o Padaczce nr 40 wydanej z grantu naukowego Sanofi;

Wydanie 1. numer 2.:

Wróbel J (2014) Napoleon Nikodem Cybulski – założyciel krakowskiej szkoły fizjologii. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(2):1.  Artykuł przedrukowany za zgodą autora z Gazety o Padaczce nr 40 wydanej z grantu naukowego Sanofi;