Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Laboratorium NeuroKognitywne UMK

Print Friendly, PDF & Email

Celem Laboratorium NeuroKognitywnego (LNK) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest prowadzenie badań pozwalających na lepsze zrozumienie procesów rozwojowych, biologicznych podstaw zachowania i specyficznych umiejętności, związków pomiędzy działaniem mózgów i umysłów.
Laboratorium NeuroKognitywne jest częścią Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obszary badawcze Laboratorium NeuroKognitywnego