Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Pracownia Neuronauki Klinicznej, Instytut Psychologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

W Instytucie Psychologii PAN w Pracowni Neuronauki Klinicznej prowadzone są badania dotyczące różnych zaburzeń psychicznych. Zespół badawczy kierowany przez dr Mateusza Golę skupia się na zachowaniach nałogowych (np. seksualnych – projekt hiperseksualność.pl, czy hazadrowych) oraz uzależnieniach od substancji (np. alkoholu). Zespół kierowany przez dr Łukasza Okruszka prowadzi badania z udziałem osób chorych na schizofrenię, natomiast grupa kierowana przez dr Marzenę Rusanowską prowadzi badania poświęcone depresji.
Realizowane przez nas projekty mają zarówno charakter podstawowy (lepsze zrozumienie mechanizmów danego zaburzenia), jak i stosowany, tj. dostarczenie narzędzi diagnostycznych terapeutom, oraz opracowywanie nowych, skuteczniejszych metod pomocy pacjentom. W prowadzonych pracach wykorzystujemy nowoczesne metody neuronauki, tj. elektroencefalografię i inne pomiary elektrofizjologiczne, czy obrazowanie aktywności mózgu z zastosowaniem fMRI. Współpracujemy naukowo z najlepszymi ośrodkami w kraju (np. Instytut Nenckiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie) i za granicą (UC San Diego, UC Los Angeles, Yale University, University of Oksford, Donders Institute i inne).
Jednym z celów pracowni jest również integracja środowiska naukowego i klinicznego w Polsce i ułatwienia przepływu informacji między tymi dwoma grupami, tak, aby prowadzone przez nas badania rzeczywiście odpowiadały zapotrzebowaniu pacjentów i terapeutów oraz aby uzyskana dzięki nim wiedza była wykorzystywana w praktyce. Mają temu służyć regularnie odbywające się seminaria (poniedziałki, godzina 16:30). Zapraszamy osoby chętne do wygłoszenia referatu (osoba odpowiedzialna – dr Łukasz Okruszek).
Aktualności dotyczące życia Pracowni Neuronaki Klinicznej znaleźć można na naszym funpage. Prowadzimy również kanał YouTube, gdzie można posłuchać niektórych wystąpień członków naszej pracowni oraz naszych gości.