Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Z Zbiór neuronów

Zbiór neuronów (ensamble) – zaproponowana przez D. Hebba reprezentacja obiektów (również poznawczych) złożonych z pojedynczych neuronów reprezentujących obiekty prostsze. Ważną cechą z.n. jest spójność (np. określona częstotliwość oscylacji) pozwalająca wyróżnić jego aktywność wśród sieci neuronalnej. Zbiór wymaga połączeń wzajemnych o dużej wadze.

Z Zegar biologiczny

Zegar biologiczny –  wykształcony ewolucyjnie mechanizm organizmów żywych, który generuje ich rytmy biologiczne oraz synchronizuje je do cyklicznie zmieniających się warunków środowiskowych

Powrót