Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Ś Ślepota korowa

Ślepota korowa, ślepowidzenie (ang. cortical blindness) – nieprzypadkowe, adekwatne reakcje na bodźce wzrokowe przy braku świadomej percepcji bodźców pojawiających się w obszarze ubytku pola widzenia. Powstaje w wyniku uszkodzenia pierwszorzędowej kory wzrokowej (V1). W zależności od rozmiaru uszkodzenia może dotyczyć małej części pola widzenia (ubytek pola widzenia – ang. łac. scotoma), połowy (hemianopsja) lub całego pola widzenia. […]

Ś Ślepota uwagowa

Ślepota uwagowa, niezauważanie bodźców poza polem uwagi. Powstaje w wyniku uszkodzenia tylnej części płata ciemieniowego.

Powrót