Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

S SFN

SFN – Society for Neuroscience jest obecnie największym na świecie towarzystwem poświęconym naukowym i klinicznym badaniom układu nerwowego. SFN wydaje prestiżowe czasopismo naukowe The Journal of Neuroscience, organizuje coroczne konferencje gromadzące do 30 tysięcy uczestników oraz prowadzi działalność popularyzującą wiedzę o układzie nerwowym np. na stronie Brainfacts.

S Siatkówka

Siatkówka – czuła na swiatło wewnętrzna warstwa oka. Zawiera fotoreceptory oraz kilka typów komórek nerwowych: komórki dwubiegunowe, komórki poziome, komórki amakrynowe oraz komórki zwojowe przekazujące  informację na wyższe pietra układu wzrokowego.

S Sieć uwagowa brzuszna

Uwaga to proces, za pomocą którego mózg dokonuje selekcji informacji. Brzuszna sieć uwagowa (ang. ventral attentional network, VAN) jest zaangażowana w automatyczne przekierowanie uwagi na bodźce o wyróżniających się cechach (procesy „z dołu do góry”). Brzuszna sieć uwagowa składa się z okolicy styku skroniowo-ciemieniowy (temporoparietal junction, TPJ) oraz brzusznej kory czołowej (ventral frontal cortex, VFC).

S Sieć uwagowa grzebietowa

Uwaga to proces, za pomocą którego mózg dokonuje selekcji informacji. Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) jest zaangażowana w wolicjonalne kierowanie i utrzymywanie uwagi zgodnie z wewnętrznymi motywacjami zależnymi od subiektywnych celów i intencji osobnika (procesy „z góry na dół”). Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) składa się z przedniego pola wzrokowego (frontal eye […]

S Somatotopia

Somatotopia – topograficzne odwzorowanie układu ciała w obrębie czuciowych i ruchowych struktur mózgu. Reprezentacje w korze mózgu człowieka zwyczajowo określa się zdrobniałym mianem ludzika (homunculus) czuciowego lub ruchowego. Proporcja poszczególnych części ciała w obrębie reprezentacji w mózgu związana jest z liczbą receptorów czuciowych lub liczbą stawów i mięśni danej części ciała. Człowieczek czuciowy i ruchowy maja […]

S Synchronizacja

Synchronizacja (ang. synchronization) – wspólna aktywność neuronów. Synchronizacja może wynikać z: (i) wspólnego wejścia anatomicznego; (ii) wspólnego bodźca; (iii) wzajemnego pobudzania (samoorganizacja obwodów funkcjonalnych Hebba). W analizie korelacji aktywności iglicowej (potencjałów czynościowych) neuronów synchronizacja charakteryzuje się wysokim szczytem kroskorelogramu. Szczyt kroskorelogramu w zerze oznacza jednoczasową aktywność badanych komórek; jego przesunięcie względem zera oznacza opóźnienie jednej aktywności względem […]

Powrót