Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

R Retinotopia

Retinotopia – topograficzne odwzorowanie siatkówki w strukturze układu wzrokowego. Retinotopia stanowi podstawę do wyróżnienia okolicy korowej jako niezależnej wzrokowej okolicy korowej, natomiast nie wszystkie struktury podkorowego układu wzrokowego posiadają tę cechę.

Powrót