Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

O Oscylacje

Oscylacje – proces okresowy lub nieokresowy (od regularnie sinusoidalnego do chaotycznego). Oscylacje aktywności neuronalnej zawierają się między tymi ekstremami i zawierają okresy o dużej (paczki) i małej aktywności neuronalnej (co objawia się autokorelogramami z bocznymi szczytami). Oscylacje te występują często w zakresie wyróżnionych pasm częstotliwości (delta < 4 Hz; theta 4-7 Hz; alfa 8-12 Hz; […]

Powrót