Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

N Neuron

Komórka nerwowa – podstawowa jednostka układu nerwowego. Neuron składa się z ciała komórki i wypustek: dendrytów i (zazwyczaj jednego) aksonu, który czasem tworzący odgałęzienia (kolaterale). Pobudzenie neuronu powoduje gwałtowną zmianę potencjału błonowego, zwaną potencjałem czynnościowym (iglicą), rozchodzącą się wzdłuż aksonu, od ciała komórki do zakończeń drzewka aksonowego.

N Neuron projekcyjny

Neuron projekcyjny (ang. projection neuron) – neuron, którego akson wysyłany jest do innej struktury mózgu. Neuron projekcyjny, który odbiera informacje z innej struktury i przekazuje je do struktur(y) kolejnego piętra przetwarzania informacji nazwiemy neuronem przekaźnikowym (ang. relay neuron).

N Neuron wstawkowy, interneuron

Neuron wstawkowy, interneuron (ang. interneuron) – neuron lokalny, którego akson nie wychodzi poza obręb jednej struktury. Słowo interneuron niesłusznie bywa traktowane jako określenie neuronu o charakterze hamulcowym. Nie wszystkie z neuronów wstawkowych to neurony hamulcowe (GABAergiczne), niektóre wydzielają kwas glutaminowy lub acetylocholinę. Nie wszystkie neurony wydzielające neurotransmiter GABA to interneurony – niektóre mają charakter projekcyjny.

N Neuronauka

Neuronauka (ang. neuroscience) – wspólne określenie wielu dziedzin nauki zajmujących się badaniem budowy, funkcji i patologii układu nerwowego; obejmuje m.in. neuroanatomię, neurofizjologię, neurobiologię, neurofarmakologię, neuropsychologię, neurokognitywistykę i neuroinformatykę oraz odpowiednie dziedziny badań klinicznych takich jak neurologia, psychiatria i inne …

N Neuroplastyczność

Neuroplastyczność – plastyczność neuronalna, plastyczność układu nerwowego – zdolność układu nerwowego  do zmian strukturalnych i funkcjonalnych pod wpływem stymulacji, doświadczenia, przetwarzanej informacji lub zmian w środowisku zewnętrznym, a także pod wpływem zmian w układzie nerwowym.  Neuroplastyczność stanowi podłoże dla takich zjawisk, jak uczenie się, pamięć, zmiany rozwojowe, zmiany kompensacyjne po uszkodzeniach układu nerwowego.

Powrót