Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

M Melanopsynowe komórki zwojowe siatkówki

Melanopsynowe komórki zwojowe siatkówki (ang. melanopsin-containing retinal ganglion cells) – grupa czułych na światło komórek zwojowych siatkówki. Komórki melanopsynowe ulegają pobudzeniu pod wpływem światła bezpośrednio oddziaływującego na receptory błonowe komórki, a także pod wpływem informacji docierającej z fotoreceptorów. Celem projekcji tych komórek są struktury mózgu związane z zegarem biologicznym oraz podkorowe struktury układu wzrokowego.

Powrót