Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

G GABA

GABA (kwas gamma-aminomasłowy, ang. gamma-Aminobutyric acid) – aminokwas, główny neuroprzekaźnik o charakterze hamulcowym w układzie nerwowym, powodujący hiperpolaryzację  komórki postsynaptycznej.

Powrót