Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

F FENS

FENS (Federation of European Neuroscience Societies) – Federacja Europejskich Towarzystw Neuronauki. Jest to organizacja zrzeszająca  ponad 20 000 naukowców z 32 krajów Europy. W skład FENS wchodzą 42 towarzystwa, w tym Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. Celem FENS jest wspieranie badań układu nerwowego poprzez organizację konferencji, warsztatów i szkół, wspieranie współpracy międzynarodowej, wydawnictwo czasopisma z […]

Powrót