Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

E Eco-HAB

  Eco-HAB – narzędzie służące do w pełni zautomatyzowanego testowania interakcji społecznych myszy. Jest odpowiedzią na palącą potrzebę stworzenia systemu eksperymentalnego, którego wyniki byłyby powtarzalne i miarodajne, a także aby w miarę możliwości zmniejszyć stres zwierząt związany z ich udziałem w doświadczeniu. Jego budowa przypomina system nor, w których myszy żyją na wolności. Gryzonie mieszkają […]

E EJN

EJN (European Journal of Neuroscience) – oficjalne czasopismo FENS,  publikujące  prace naukowe z dziedziny neuronauki. Strona internetowa: EJN

Powrót