Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

C Czopki

Czopki – grupa fotoreceptorów, światłoczułych komórek siatkówki. Gęstość czopków jest największa w centrum siatkówki. Odpowiadają za widzenie przy dziennym oświetleniu, widzenie z dużą rodzielczością przestrzenną i czasową oraz, dzięki temu, że występują w trzech typach o różnej czułości spektralnej, za widzenie barwne.

Powrót