Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Neuro-rynek ?

Wyniki badań fizjologii i patofizjologii układu nerwowego powinny znajdować (i znajdują) zastosowanie praktyczne – w opracowywaniu metod terapeutycznych, rehabilitacyjnych i usprawniających. Niestety często przedrostek „neuro” to jedynie chwyt marketingowy mający zwiększyć atrakcyjność oferowanych na rynku produktów a rzekome podstawy naukowe ich działania nie są ujawniane. W dziale „Neuro-rynek” będziemy starali się przedstawiać recenzje na temat […]