Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Czasopismo Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki

  Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki, to internetowe czasopismo, publikowane na portalu neuropedia.org.pl, prezentujące rzetelną, na bieżąco uaktualnianą wiedzę naukową z zakresu neuronauki, inspirowane portalami takimi jak Wikipedia i Scholarpedia, stworzone na potrzeby środowiska posługującego się językiem polskim, stawiające sobie następujące cele: szerzenie rzetelnej i aktualnej wiedzy z dziedziny neurobiologii, neurofizjologii i neuroinformatyki; rozwój i upowszechnianie […]