Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Zegar biologiczny

Zegar biologiczny jest ewolucyjnie wykształconym mechanizmem organizmów żywych, który generuje ich rytmy biologiczne, a także, co jest bardzo ważne, synchronizuje je do cyklicznie zmieniających się warunków środowiskowych. U ssaków, w tym także u człowieka zlokalizowany jest w mózgowiu. Budują go wzajemnie, funkcjonalnie powiązane z sobą neuronalne struktury (jądra). Najważniejszym jego elementem są jądra nadskrzyżowaniowe podwzgórza […]