Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Ankieta dotycząca badań mózgu

Print Friendly, PDF & Email

Ankieta dotycząca społecznego odbioru badań mózgu i potencjalnego wykorzystania rezultatów tych badań do celów wojskowych i cywilnych.

Ankieta jest częścią projektu europejskiego Human Brain Project i jest w Polsce prowadzona przez Ośrodek Strategii Innowacyjnych i Programowania Rozwoju w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10-15 minut.

Link do ankiety:
https://dbt.engagesuite.org/pl/actions/2/tab/2/events/2