Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Adolf Beck – współodkrywca elektroencefalografii


Autor: mgr Jacek Wróbel


Zobacz także

Brazier Mary A. B. (1961), A history of the electrical activity of the brain: the first half century, London: Pitman Medical Publishing Company Ltd. UK.
Michalak Sławomir (2001), Adolf Beck. Dostępne: http://smichalak.com/historia_-_adolf_beck – opublikowane jako: Michalak Sławomir (2001), Adolf Beck i jego przyczynek dla stworzenia podstaw neurofizjologii, Neuroskop 2001, t. 1, nr 3, s. 167-171.
Gazeta o padaczce nr 40 (2006) z cyklu „Odkrywcy mózgu”