Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

21. IX – Światowy Dzień Choroby Alzheimera


Print Friendly, PDF & Email

Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera a 21. września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera, ustanowiony aby upowszechniać wiedzę na temat tej choroby

Choroba Alzeimera (i podobne choroby neurodegeneracyjne) dotyka kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie, a wzrastająca długość życia nieuchronnie prowadzi też do wzrostu liczby chorych osób. Mimo tego zrozumienie choroby i jej objawów w społeczeństwie jest bardzo słabe, postęp badań znikomy i prespektywa znalezienie skutecznej terapii odległa. Poważnym problemem jest też niski poziom wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera, ich rodzin i opiekunów.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

World Alzheimer Report 2018: The State of the art of dementia research: New frontiers

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport Rzecznika Praw Obywatelskich (2016)