Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

Zapraszamy na 11. Konferencję Elektrofizjologiczną w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy na 11. Konferencję “Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne”. Jest to cykliczna konferencja, organizowana co dwa lata przez różne polskie ośrodki naukowe.

Tegoroczna konferencja wejdzie do cyklu imprez towarzyszących obchodom 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczanej im. M. Nenckiego – obrady odbędą się w sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii w dniach 25-26 maja 2018.

Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie gorąco doktorantów i studentów. Podobnie jak w poprzednich latach, prezentacje uczestników będą miały charakter krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w Acta Neurobiologiae Experimentalis.

Zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się badaniem kanałów jonowych, potencjałów błonowych, pojedynczych komórek nerwowych lub ich populacji, jak i neuropsychologów wykorzystujących rejestrację EEG. Zakres tematyczny konferencji obejmuje również elektromiografię, zjawiska bioelektryczności roślin oraz neuroinformatyczne aspekty analizy sygnału.

Termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów już wkrótce: 25.03.2018, późna rejestracja: 26.03-25.05.2018.

Więcej na stronie: https://elektrofizjologia2018.nencki.gov.pl/

 

W imieniu komitetu organizacyjnego,

Ewa Kublik i Wioletta Waleszczyk